9422 DR Kufrík s náradím pre chlapcov

22,95 
Hranie v dielni s nástrojmi je pre dieťa príležitosťou stráviť zaujímavý čas a rozvíjať manuálne zručnosti, ale aj vycvičiť fantáziu,